Öppet Hus 7 februari 2009

Öppet Hus

7 februari 2009

Den 7 februari mellan klockan 09.00 och 12.00 är skolan öppen för alla som vill komma och se hur vi har det. Oavsett om du redan har ditt barn på vår skola eller om du sökt eller funderar på att söka hit. Det blir "vanlig" skoldag och du kan följa undervisningen i klassrummen och träffa lärarna. Klockan 11.00 blir det informationsmöte med skolledningen i matsalen. Ingen föranmälan behövs.

Välkommen!

Agneta Bergström Göran Bergström

Rektor VD


Akta: vit skåpbil

Hej, denna information bör gå ut till föräldrarna i din klass/grupp så snart som möjligt.

Det förekommer en vit skåpbil med en mansperson som försöker locka till sig barn på skolor i området. Övriga uppgifter kring bilen och personen är fortfarande inte säkerställda (olika uppgiftslämnare har lämnat olika uppgifter). Tala med barnen om vikten av att inte inlåta sig i samtal med främmande manspersoner och framförallt att inte följa med, inte ens om han lockar med något frestande. Be barnen vara uppmärksamma och gärna berätta om de ser något avvikande eller märkligt. Men vi ska inte skapa hysteri eller ångest i onödan. Expeditionen kan vidarebefordra uppgifterna eller så ringer föräldrarna till polisen, tel 114 14 om det inte är akut utan man i första hand vill berätta om något man sett. Tel. 112 om man tycker det är befogat att skicka ut en polisbil, dvs man tror att det man ser kan vara av avgörande betydelse och kanske kan få tag i personen som vi letar efter. Det pågår en utredning och polisen är angelägen om att få in uppgifter som kan hjälpa till i sökandet.


Julbrev från Rektorn

REKTORN HAR ORDET

 


Vi på skolan vill önska alla barn och föräldrar

En riktigt God jul och ett Gott Nytt År!

  

  

  

  

Terminen går mot sitt slut och julen står för dörren. Hoppas att ni inte stressar för mycket inför julen. Det gäller att ha krafter kvar för att orka glädja sig och att vara tillsammans.

Vi har haft en bra och innehållsrik termin tillsammans med era barn. Vi vill tacka er alla för ett gott samarbete.

På lördag är det dags för årets julkonsert på Stinsen. Hoppas att många har möjlighet att komma.

  

  

Vårterminen börjar den 8 januari för eleverna med ordinarie schema.

  

På återseende.

Agneta Bergström med personaL

  

  

  


Nyhetsbrev från barn- och ungdomsnämnden

Nyhetsbrev från barn- och ungdomsnämnden

Nämnden har haft två möten den 28/10 samt 25/11 ett litet urval av det som beslutats:

Klasser för barn med långsam inlärning

Nämnden beslutade att överföra dessa klasser från Kärrdalsskolan till Häggviksskolan med

motiveringen att elever i år 6-9 behöver gå i en skola där det finns jämnåriga elever i

"vanliga" klasser. (Kärrdalsskolan har endast F-5). De elever som idag går på Kärrdal och

som önskar fullfölja grundskolan där kommer att erbjudas den möjligheten.

Ny förskola i Häggvik

Kommunen hyr in nybyggda lokaler till förskola i Häggvik (precis vid Stinsen). Nämnden

beslutade att Linnés förskola får hyra dessa lokaler och utöka sin verksamhet med ytterligare

en enhet. Motiveringen är att Linné är en av kommunens populäraste förskolor som håller en

hög kvalitet och har god ekonomi.

Fritidsgårdspeng

Nämden fattade beslut om nytt resursfördelningssystem för fritidsgårdarna som ska ta större

hänsyn till antalet besökare på respektive fritidsgård.

Fritidshem för 10-12 åringar

Nämnden beslutade om förändringar som föreslås träda ikraft 1 juli nästa år (fullmäktige

beslutar om den nya taxan). Förslaget går ut på att erbjuda fritidsklubb för 10-12 åring med

en taxa som sätts inom ramen för maxtaxan, dvs i detta fall max 1% av hushållets inkomst.

Idag finns två olika verksamheter en inskriven som skolorna driver och en öppen som drivs av

fritidsgårdarna. Verksamheterna är relativt likartade till sin karaktär men taxorna ser helt olika

ut idag. Detta innebär att kostnaden för 10-12 års verksamheten blir max 420:- månad och

inkluderar mellanmål och lunch på loven (idag är alternativen 840:- mån inkl mellanmål och

lunch på loven om skolan driver verksamheten och 50:-/år i gårdskort exkl mellanmål och

lunch på loven ). Information om förändringen går ut så snart fullmäktige fattat beslut i

frågan.

Ekonomistyrning

Nämnden tog nya principer när det gäller ekonomistyrning av de egna kommunala enheterna

inom förskola och skola. Syftet är att säkerställa att åtgärder sätts in snabbt om en enhet

börjar visa på dåligt ekonomiskt resultat.

Trygghet och Studiero

En revidering av handlingsprogrammet antogs av nämnden. Den reviderade handlingsplanen

finns i sin helhet på kommunens hemsida.

Vill passa på att önska en God Jul och ett Gott Nytt År

Har du några frågor kring detta nyhetsbrev får du gärna höra av dig till mig.

Om du vill ha detta nyhetsbrev elektroniskt skicka mig ett mail

maria.stockhaus@politik.sollentuna.se

Med vänlig hälsning

Maria Stockhaus Ordf. i barn- och ungdomsnämnden


Läxhjälp

Hej alla elever och föräldrar!


Nästa termin har Norrvikens skola möjlighet att erbjuda eleverna läxhjälp på måndagar kl 14.45-18.00 samt onsdagar

15.00 - 18.00 i skolans matsal. Eleverna erbjuds också mellanmål till självkostnadspriset 15:- . Mellanmålet består av en smörgås och något att dricka.


För att vi skall kunna uppskatta hur många elever som kommer ber vi er att fylla i följande uppgifter. Är eleverna anmälda till läxhjälpen är det obligatorisk närvaro. Naturligtvis lämnar eleverna läxhjälpen när de är klara.

Lappen skall vara tillbaka på skolan senast torsdagen den 18/12-------------------------------------------------------------------------------------
Elevens namn____________________________________


Klass______


Önskar delta måndagar ___

                    

                      Onsdagar ___Önskar mellanmål ___Allergier ___________________________________________Målsmans underskrift_________________________________


JULKONSERTEN LÖRDAG 13 DEC KL. 15.00

PÅMINNELSEINFO ANG JULKONSERTEN LÖR  DEC KL 15.00

  

Hej!

  

Här kommer lite mer info inför Julkonserten!


När genrepet börjar så ska körerna vara på plats på scen, detta innebär att man inte kan komma till den tiden när man ska stå på scen utan man måste vara där tidigare. Man anmäler att man är där till den personal som är ansvarig för just den kören man är med i.

Samlingen är uppe i den tomma lokalen bredvid KappAhl. Där får man lägga sina kläder, bli avprickad och vara under tiden man inte är på scen.


Så här ser det ut:


Lågkör F-3 Genrep kl 14.25-14.40, anmäla sig senast  kl 14.05 till AnnLo & Tobbe

Tjejkör 4 & Killkör 4 Genrep kl 13.45-14.05, anmäla sig senast kl 13.30 till Raimo & Leif

Tjejkör 5 & Killkör 5 Genrep kl 13.10-13.40, anmäla sig senast kl 12.50 till Owe & Kicki

Kör 6-7 Genrep kl 14.00-14.20, anmäla sig senast 13.45 till Malin & Göran


OBS! Det är jätte viktigt att Lågkör F-3 eleverna och föräldrarna talar om att ni går efter julkonsertens slut. Bli avprickade av AnnLo/Tobbe.

  

Det kommer inte att vara några klisterlappar i olika färger utan ni ser nu på detta infoblad vilken personal som tillhör just din kör som du är med i.


Jag kommer inte att ha tid el kunna svara på frågor under genrepet och konserten, så ni får fråga personalen och de föräldrar som är med och hjälper till.


En vädjan till er föräldrar som har barn i Lågkör F-3, det vore bra om många av er kunde tänka er att vara med på Stinsen och hjälpa till med denna stora kör. Nästan alla barn på lågstadiet är med och det kan bli lite tufft för två personal. Så vi skulle verkligen behöva hjälp

med det.


Tillsist, det är också viktigt att man är schysst, uppför sig väl, inte springer omkring utan lyssnar på alla vuxna och tar eget ansvar för att allt kommer att gå så smidigt och bra som möjligt!


Det ska bli jätte kul och alla är väl förberedda! Vi ses på lör!


Hjärtliga hälsningar Monica, musiklärare

musicmonica@hotmail.com  mob 0739-423171


Info om julkonserten och luciatåg

  

JULKONSERT PÅ STINSEN

Lör 13 dec kl 15.00 2008

  

I år blir det för första gången för Norrvikens skola Julkonsert på Stinsen. Även denna gång med våra 8 körer, skolbandet och Föräldrakören. Vi tänkte bidra med julstämning från Adventstid till Nyår. Vi har legat i under hösten och hoppas nu på mycket publikJ

  

Det blir även denna gång "öppet genrep". Detta innebär att vem som helst kan komma och lyssna på oss under repetitionerna innan konserten kl 15.00. Jag har gjort i ordning ett schema för de olika körerna när de ska vara på plats. Det gäller att det följs och att alla vet exakt när de ska vara på scenen. Det finns inga minuter över för försening. Det är som vanligt ett tight genrep. Ta kontakt med personalen och de föräldrar som finns på Stinsen och anmäl att ni är där.

  

Genrep: (vara på scenen och gå igenom sina låtar)

12.50-13.05 Föräldrakören

13.10-13.40 Tjejkör 5 + Killkör 5

13.45-14.05 Tjejkör 4 + Killkör 4

14.00-14.20 Kör 6-7

14.25-14.40 Lågkör F-3

  

Som ni märker så går går Tjejkör + Killkör 5 och Kör 6-7´s reptider in i varandra. De ska sjunga en sång tillsammans så de måste vara på scen samtidigt under den låten.

  

Skolbandet kommer att vara med på i stort sätt alla låtar och måste vara på plats redan kl 12.00 för soundcheck. Ta med er pengar eller matsäck till lunch. Det blir en låmg dag för er J

  

Kl 14.50 ska alla körer vara beredda inför starten kl 15.00 på Julkonserten.

  

Klädsel för körerna och skolbandet:

Kör 6-7 - svart, glitter, tomteluva

Tjejkör 5 + Killkör 5 - se separat papper

Tjejkör 4 + Killkör 4 - rött och/eller vitt upptill, mörkt nertill

Lågkör F-3 - finkläder i rött, vitt, grönt, svart

Föräldrakören:

Skolbandet: Svart nertill, vit skjorta, slips

  

Mat:

Ni får ordna med mat hur ni vill. Antingen tar ni med er matsäck, tar med er pengar och äter på någon av Stinsens restauranger eller äter hemma. Ni ser hur schemat ser ut och det viktigaste är att ni håller tiderna. Vad ni göt däremellan är valfritt. Men ni måste alla ta eget ansvar, uppföra er schysst och inte springa omkring. Förhoppningsvis så kommer ni att ha möjlighet att vara i lokalen till vänster om KappAhl. Det finns inte så mycket ljus där nu, men de ska försöka ordna det till dess.

  

OBS!

Lyssna på de vuxna (föräldrar och personal) som är där och hjälper till med att allt ska flyta så bra som möjligt. Det kommer att finnas en ansvarig personal för varje kör som kommer att ge er en klisterlapp med körens färg (se repschemat), för att personalen ska veta vilken kör ni tillhör.

  

Det allra viktigaste att komma ihåg är att komma till Julkonserten och ha roligt. Sjung, spela och visa hur fantastiska och unika ni är på Norrvikens skola. Vi är väldigt stolta över er och som vanligt så är jag tvärsäker på att ni kommer att göra succé även i år.

  

Hör av er vid frågor:

Monicas nås på arb mob 0739-152375, priv mob 0739-423171

eller mejl musicmonica@hotmail.com

  

  

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

&

VÄL MÖTT PÅ STINSEN LÖR 13 DEC KL 15.00

  

  

  

  

  

  


RSS 2.0