Inbjudan till Nya Steg


  

  

KÄRA FÖRÄLDER

Norrvikens skola erbjuder alla föräldrar till elever i åk 7 att delta i Nya Steg. Nya Steg är ett vetenskapligt beprövat program som har effekter på ungdomars alkohol- och drogvanor. Nya steg ger även verktyg att hantera föräldraskapet, skapar möjligheter att träffa andra föräldrar och diskutera olika frågeställningar som rör tonårstiden. Programmet härstammar från USA och är omarbetat för våra förhållanden.


Syftet med Nya Steg är att förebygga missbruk och tonårsproblem, genom att ge föräldrar och barn konkreta övningar i att visa respekt och omtanke, liksom att sätta tydliga gränser -förälder gentemot sitt barn och barnet gentemot sina kompisar.


Sammanfattningsvis kan man säga att programmet är kunskapsbyggande och utformat för att:

•-         förebygga tobak, alkohol och droger bland ungdomar

•-         stärka familjekompetensen

•-         stärka familjebanden

•-         skapa nätverk mellan föräldrar

Nya Steg består av åtta träffar/lektioner. Alla elever i åk 7 tar del av programmet under lektionstid och föräldrarna har sina träffar på kvällstid. Den första och den sista träffen är Familjekvällar, vid vilka både föräldrar och elever deltar. Dessa är obligatoriska för alla elever och tiden kommer att kompenseras. Elevernas mentorer samt skolans "Nya Steg" ledare, Birgitta Andrén och Cajsa Lind, ansvarar för genomförandet.


Programmet är svårt att genomföra utan föräldrars närvaro. Forskning har visat att de barn som verkligen får ut något av programmet har haft föräldrar som deltagit. Vi uppmanar därför alla föräldrar till att delta från start. Är det sedan så att man inte har möjlighet att fullfölja kursen så kan man tacka nej och hoppa av. Det är bättre att komma vid några tillfällen än att inte komma alls.  Det går även bra för föräldrar att alternera eller att en släkting/vän deltar om ingen förälder kan en viss kväll.

  

Programinnehåll - Nya Steg

Teman under elevträffar:


Hantera Kompistryck

Uppskatta sina föräldrar

Regler & Ansvar

Risker & Skydd mot ANT

Hantera Oro & Stress

Familjens styrka


Teman under föräldraträffar:


Kärlek & Gränser

Risker & Skydd (ANT)

Regler & Konsekvenser

Uppmuntran & Belöningar

Stress & Gräl

Familjens styrka


 
  


Vi har valt att lägga träffarna under olika veckodagar för att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta. Träffarna för föräldrarna sker följande datum:

Träff 1,  v.10   ons.     4/3   18.00-19.30   Familjekväll

Träff 2,  v. 11  tis.     10/3  19-20.30

Träff 3,  v. 13  mån.  23/3  18-19.30

Träff 4,  v. 16  ons.   15/4  18-19.30

Träff 5,  v. 18  mån.  27/4 18-19.30

Träff 6,  v. 20  tis.     12/5  18-19.30

Träff 7,  v. 22  ons.    27/5  18-19.30

Träff 8,  v. 23   tis.      2/6  18-19.30       Familjekväll


Anmälan görs på bifogad talong och lämnas till mentor eller via mail till Birgitta Andrén: bandr_s@edu.sollentuna.se senast torsdagen den 19/2 2009.

Ange elevens namn och grupp samt antal föräldrar (gärna namn) som kommer.


  

VÄLKOMMEN!


Erfarenheter från Sollentuna
I Sollentuna kommun har Nya Steg (fd. "Steg för steg") genomförts på många skolor. Föräldrarna har över lag varit mycket nöjda med utbildningen och i stort sett alla säger sig vilja rekommendera andra föräldrar att gå.

Här kommer några citat från utvärderingen:

Väldigt bra att få prata om dessa frågor tillsammans med andra föräldrar"

"Bra, upplysande - man blir stärkt i sin egen roll. Bra att eleverna haft samma tema i skolan och att vi föräldrar har fått möjlighet att diskutera alla dessa saker vi tagit upp på kursen med dem. Det har gjort att man pratat om dessa saker hemma vilket kanske inte hänt annars"

"Jag tycker det var givande att vi båda föräldrar var med. Det bidrog till att vi "pratade ihop oss" om sådant som vi kanske inte tänkt på tidigare"ANMÄLAN TILL FÖRÄLDRAKURSEN NYA STEG

Skolan tillhanda senast torsdagen den 19/2 2009

  

Datum:

  

Elevens namn:                                                               Klass/mentorsgrupp:

                     

       Tyvärr kan jag/vi inte delta.

  

Jag/vi anmäler oss till kursen: .........................................................................

  

  

Underskrift .................................................................................................


Skidresa till Romme

Skidresa till Romme!Fredagen den 6 mars 2009 ordnar föräldrar på skolan en

skidresa till Romme Alpin, Borlänge.

Du anmäler dig och betalar direkt via webben.

Gå in på www.rommealpin.se och klicka på Skolbokning.

Skriv in Norrvikens skolas lösenord: 7700129 och gör sedan

din beställning.

Bokningen är öppen så länge det finns platser kvar mellan

2009-02-06 och 2009-02-16.

Även lärare är välkomna att anmäla sig

I och med att det är föräldrar och inte skolan som arrangerar resan så gäller inte skolans försäkringar, utan endast privata försäkringar gäller.


Om det är någon från lågstadiet som vill följa med så måste varje elev ha med sig en vuxen!


Priser

Friluftsdagspaket där resa och SkiPass ingår 290:-

Utrustning: Hyra av skidpaket 160:- Snowboard och bladespaket 190:-

TwinTipPaket 230:-

Friluftsdagsmeny: Hamburgermeal eller spagetti med

köttfärssås sallad och dryck 50:-

Samma lunchkupong gäller för båda alternativen och du väljer mat på plats.

Allergier eller särskilda behov

Om det är någon elev som har allergier eller särskilda behov som vi behöver veta om så hör av er till:

anders.zetterlund@direkt.se 070-553 79 49

victora.weidersjo@marsh.com 0705-32 43 13

leila.bouguern@sweco.se 0734-126447


Avfärd

Vi kommer att samlas vid Norrvikens IP kl 06.30 och bussarna går kl 07.00.

Resan tar ca två och en halv timme

Hemfärd

Bussarna går tillbaka från Romme kl 16.15

Sjukanmälan

Vid sjukdom/skada kontaktar du skolan. Återbetalning sker

efter det att vi erhåller en lista för sjuka och skadade elever

från skolan. Det inbetalade beloppet återbetalas med ett

avdrag för en administrativ avgift på 100 kr.

Avbokning

Avbokning kan ske via telefon eller e-post till Romme Alpin.

Senast den dagen då bokningen stänger kan du avboka.

Återbetalning av hela det inbetalda beloppet sker med

avdrag för en administrativ avgift på 100 kr.

Har du frågor så kontakta skolans ansvarige ledare: Victoria Weidersjö.

Telefonnr. 0705-32 43 13 eller e-post: victora.weidersjo@marsh.com


Övrig information

Om du bokar åt en knatte (0-7 år) så betalar du endast för

resa då knatten åker gratis i liften, pris: 215:- Du kan även

kontakta Leila Bouguern för mer information på tel.

0734-126447 eller maila på leila.bouguern@sweco.se

Självklart så vill vi att ni ska komma hem hela och glada så Romme alpin och vi rekommenderar skidhjälm!


Mvh

/Föräldrar för Romme J


RSS 2.0