Nyhetsbrev från barn- och ungdomsnämnden

Nyhetsbrev från barn- och ungdomsnämnden

Nämnden har haft två möten den 28/10 samt 25/11 ett litet urval av det som beslutats:

Klasser för barn med långsam inlärning

Nämnden beslutade att överföra dessa klasser från Kärrdalsskolan till Häggviksskolan med

motiveringen att elever i år 6-9 behöver gå i en skola där det finns jämnåriga elever i

"vanliga" klasser. (Kärrdalsskolan har endast F-5). De elever som idag går på Kärrdal och

som önskar fullfölja grundskolan där kommer att erbjudas den möjligheten.

Ny förskola i Häggvik

Kommunen hyr in nybyggda lokaler till förskola i Häggvik (precis vid Stinsen). Nämnden

beslutade att Linnés förskola får hyra dessa lokaler och utöka sin verksamhet med ytterligare

en enhet. Motiveringen är att Linné är en av kommunens populäraste förskolor som håller en

hög kvalitet och har god ekonomi.

Fritidsgårdspeng

Nämden fattade beslut om nytt resursfördelningssystem för fritidsgårdarna som ska ta större

hänsyn till antalet besökare på respektive fritidsgård.

Fritidshem för 10-12 åringar

Nämnden beslutade om förändringar som föreslås träda ikraft 1 juli nästa år (fullmäktige

beslutar om den nya taxan). Förslaget går ut på att erbjuda fritidsklubb för 10-12 åring med

en taxa som sätts inom ramen för maxtaxan, dvs i detta fall max 1% av hushållets inkomst.

Idag finns två olika verksamheter en inskriven som skolorna driver och en öppen som drivs av

fritidsgårdarna. Verksamheterna är relativt likartade till sin karaktär men taxorna ser helt olika

ut idag. Detta innebär att kostnaden för 10-12 års verksamheten blir max 420:- månad och

inkluderar mellanmål och lunch på loven (idag är alternativen 840:- mån inkl mellanmål och

lunch på loven om skolan driver verksamheten och 50:-/år i gårdskort exkl mellanmål och

lunch på loven ). Information om förändringen går ut så snart fullmäktige fattat beslut i

frågan.

Ekonomistyrning

Nämnden tog nya principer när det gäller ekonomistyrning av de egna kommunala enheterna

inom förskola och skola. Syftet är att säkerställa att åtgärder sätts in snabbt om en enhet

börjar visa på dåligt ekonomiskt resultat.

Trygghet och Studiero

En revidering av handlingsprogrammet antogs av nämnden. Den reviderade handlingsplanen

finns i sin helhet på kommunens hemsida.

Vill passa på att önska en God Jul och ett Gott Nytt År

Har du några frågor kring detta nyhetsbrev får du gärna höra av dig till mig.

Om du vill ha detta nyhetsbrev elektroniskt skicka mig ett mail

maria.stockhaus@politik.sollentuna.se

Med vänlig hälsning

Maria Stockhaus Ordf. i barn- och ungdomsnämnden


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0