Inbjudan till Nya Steg


  

  

KÄRA FÖRÄLDER

Norrvikens skola erbjuder alla föräldrar till elever i åk 7 att delta i Nya Steg. Nya Steg är ett vetenskapligt beprövat program som har effekter på ungdomars alkohol- och drogvanor. Nya steg ger även verktyg att hantera föräldraskapet, skapar möjligheter att träffa andra föräldrar och diskutera olika frågeställningar som rör tonårstiden. Programmet härstammar från USA och är omarbetat för våra förhållanden.


Syftet med Nya Steg är att förebygga missbruk och tonårsproblem, genom att ge föräldrar och barn konkreta övningar i att visa respekt och omtanke, liksom att sätta tydliga gränser -förälder gentemot sitt barn och barnet gentemot sina kompisar.


Sammanfattningsvis kan man säga att programmet är kunskapsbyggande och utformat för att:

•-         förebygga tobak, alkohol och droger bland ungdomar

•-         stärka familjekompetensen

•-         stärka familjebanden

•-         skapa nätverk mellan föräldrar

Nya Steg består av åtta träffar/lektioner. Alla elever i åk 7 tar del av programmet under lektionstid och föräldrarna har sina träffar på kvällstid. Den första och den sista träffen är Familjekvällar, vid vilka både föräldrar och elever deltar. Dessa är obligatoriska för alla elever och tiden kommer att kompenseras. Elevernas mentorer samt skolans "Nya Steg" ledare, Birgitta Andrén och Cajsa Lind, ansvarar för genomförandet.


Programmet är svårt att genomföra utan föräldrars närvaro. Forskning har visat att de barn som verkligen får ut något av programmet har haft föräldrar som deltagit. Vi uppmanar därför alla föräldrar till att delta från start. Är det sedan så att man inte har möjlighet att fullfölja kursen så kan man tacka nej och hoppa av. Det är bättre att komma vid några tillfällen än att inte komma alls.  Det går även bra för föräldrar att alternera eller att en släkting/vän deltar om ingen förälder kan en viss kväll.

  

Programinnehåll - Nya Steg

Teman under elevträffar:


Hantera Kompistryck

Uppskatta sina föräldrar

Regler & Ansvar

Risker & Skydd mot ANT

Hantera Oro & Stress

Familjens styrka


Teman under föräldraträffar:


Kärlek & Gränser

Risker & Skydd (ANT)

Regler & Konsekvenser

Uppmuntran & Belöningar

Stress & Gräl

Familjens styrka


 
  


Vi har valt att lägga träffarna under olika veckodagar för att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta. Träffarna för föräldrarna sker följande datum:

Träff 1,  v.10   ons.     4/3   18.00-19.30   Familjekväll

Träff 2,  v. 11  tis.     10/3  19-20.30

Träff 3,  v. 13  mån.  23/3  18-19.30

Träff 4,  v. 16  ons.   15/4  18-19.30

Träff 5,  v. 18  mån.  27/4 18-19.30

Träff 6,  v. 20  tis.     12/5  18-19.30

Träff 7,  v. 22  ons.    27/5  18-19.30

Träff 8,  v. 23   tis.      2/6  18-19.30       Familjekväll


Anmälan görs på bifogad talong och lämnas till mentor eller via mail till Birgitta Andrén: bandr_s@edu.sollentuna.se senast torsdagen den 19/2 2009.

Ange elevens namn och grupp samt antal föräldrar (gärna namn) som kommer.


  

VÄLKOMMEN!


Erfarenheter från Sollentuna
I Sollentuna kommun har Nya Steg (fd. "Steg för steg") genomförts på många skolor. Föräldrarna har över lag varit mycket nöjda med utbildningen och i stort sett alla säger sig vilja rekommendera andra föräldrar att gå.

Här kommer några citat från utvärderingen:

Väldigt bra att få prata om dessa frågor tillsammans med andra föräldrar"

"Bra, upplysande - man blir stärkt i sin egen roll. Bra att eleverna haft samma tema i skolan och att vi föräldrar har fått möjlighet att diskutera alla dessa saker vi tagit upp på kursen med dem. Det har gjort att man pratat om dessa saker hemma vilket kanske inte hänt annars"

"Jag tycker det var givande att vi båda föräldrar var med. Det bidrog till att vi "pratade ihop oss" om sådant som vi kanske inte tänkt på tidigare"ANMÄLAN TILL FÖRÄLDRAKURSEN NYA STEG

Skolan tillhanda senast torsdagen den 19/2 2009

  

Datum:

  

Elevens namn:                                                               Klass/mentorsgrupp:

                     

       Tyvärr kan jag/vi inte delta.

  

Jag/vi anmäler oss till kursen: .........................................................................

  

  

Underskrift .................................................................................................


Skidresa till Romme

Skidresa till Romme!Fredagen den 6 mars 2009 ordnar föräldrar på skolan en

skidresa till Romme Alpin, Borlänge.

Du anmäler dig och betalar direkt via webben.

Gå in på www.rommealpin.se och klicka på Skolbokning.

Skriv in Norrvikens skolas lösenord: 7700129 och gör sedan

din beställning.

Bokningen är öppen så länge det finns platser kvar mellan

2009-02-06 och 2009-02-16.

Även lärare är välkomna att anmäla sig

I och med att det är föräldrar och inte skolan som arrangerar resan så gäller inte skolans försäkringar, utan endast privata försäkringar gäller.


Om det är någon från lågstadiet som vill följa med så måste varje elev ha med sig en vuxen!


Priser

Friluftsdagspaket där resa och SkiPass ingår 290:-

Utrustning: Hyra av skidpaket 160:- Snowboard och bladespaket 190:-

TwinTipPaket 230:-

Friluftsdagsmeny: Hamburgermeal eller spagetti med

köttfärssås sallad och dryck 50:-

Samma lunchkupong gäller för båda alternativen och du väljer mat på plats.

Allergier eller särskilda behov

Om det är någon elev som har allergier eller särskilda behov som vi behöver veta om så hör av er till:

anders.zetterlund@direkt.se 070-553 79 49

victora.weidersjo@marsh.com 0705-32 43 13

leila.bouguern@sweco.se 0734-126447


Avfärd

Vi kommer att samlas vid Norrvikens IP kl 06.30 och bussarna går kl 07.00.

Resan tar ca två och en halv timme

Hemfärd

Bussarna går tillbaka från Romme kl 16.15

Sjukanmälan

Vid sjukdom/skada kontaktar du skolan. Återbetalning sker

efter det att vi erhåller en lista för sjuka och skadade elever

från skolan. Det inbetalade beloppet återbetalas med ett

avdrag för en administrativ avgift på 100 kr.

Avbokning

Avbokning kan ske via telefon eller e-post till Romme Alpin.

Senast den dagen då bokningen stänger kan du avboka.

Återbetalning av hela det inbetalda beloppet sker med

avdrag för en administrativ avgift på 100 kr.

Har du frågor så kontakta skolans ansvarige ledare: Victoria Weidersjö.

Telefonnr. 0705-32 43 13 eller e-post: victora.weidersjo@marsh.com


Övrig information

Om du bokar åt en knatte (0-7 år) så betalar du endast för

resa då knatten åker gratis i liften, pris: 215:- Du kan även

kontakta Leila Bouguern för mer information på tel.

0734-126447 eller maila på leila.bouguern@sweco.se

Självklart så vill vi att ni ska komma hem hela och glada så Romme alpin och vi rekommenderar skidhjälm!


Mvh

/Föräldrar för Romme J


KÄRLEKSKONSERT Tors 12 feb kl 17.00 & 18.30

KÄRLEKSKONSERT

med skolans körer & skolband

Tors 12 feb kl 17.00 & 18.30

I matsalen

Lågkör F-1, Lågkör 2-3, Kör 6-7 har konsert kl 17.00

Tjejkör 4, Killkör 4, Tjejkör 5, Killkör 5 har konsert kl 18.30

HJÄRTLIGT  VÄLKOMNA


Datadoktorn tis och tors kl. 13-14.00

Har du några problem med laptopen som du fick från skolan, kan datadoktorn hjälpa dig varje tisdag och torsdag kl. 13-14.00.


Öppet Hus 7 februari 2009

Öppet Hus

7 februari 2009

Den 7 februari mellan klockan 09.00 och 12.00 är skolan öppen för alla som vill komma och se hur vi har det. Oavsett om du redan har ditt barn på vår skola eller om du sökt eller funderar på att söka hit. Det blir "vanlig" skoldag och du kan följa undervisningen i klassrummen och träffa lärarna. Klockan 11.00 blir det informationsmöte med skolledningen i matsalen. Ingen föranmälan behövs.

Välkommen!

Agneta Bergström Göran Bergström

Rektor VD


Akta: vit skåpbil

Hej, denna information bör gå ut till föräldrarna i din klass/grupp så snart som möjligt.

Det förekommer en vit skåpbil med en mansperson som försöker locka till sig barn på skolor i området. Övriga uppgifter kring bilen och personen är fortfarande inte säkerställda (olika uppgiftslämnare har lämnat olika uppgifter). Tala med barnen om vikten av att inte inlåta sig i samtal med främmande manspersoner och framförallt att inte följa med, inte ens om han lockar med något frestande. Be barnen vara uppmärksamma och gärna berätta om de ser något avvikande eller märkligt. Men vi ska inte skapa hysteri eller ångest i onödan. Expeditionen kan vidarebefordra uppgifterna eller så ringer föräldrarna till polisen, tel 114 14 om det inte är akut utan man i första hand vill berätta om något man sett. Tel. 112 om man tycker det är befogat att skicka ut en polisbil, dvs man tror att det man ser kan vara av avgörande betydelse och kanske kan få tag i personen som vi letar efter. Det pågår en utredning och polisen är angelägen om att få in uppgifter som kan hjälpa till i sökandet.


Julbrev från Rektorn

REKTORN HAR ORDET

 


Vi på skolan vill önska alla barn och föräldrar

En riktigt God jul och ett Gott Nytt År!

  

  

  

  

Terminen går mot sitt slut och julen står för dörren. Hoppas att ni inte stressar för mycket inför julen. Det gäller att ha krafter kvar för att orka glädja sig och att vara tillsammans.

Vi har haft en bra och innehållsrik termin tillsammans med era barn. Vi vill tacka er alla för ett gott samarbete.

På lördag är det dags för årets julkonsert på Stinsen. Hoppas att många har möjlighet att komma.

  

  

Vårterminen börjar den 8 januari för eleverna med ordinarie schema.

  

På återseende.

Agneta Bergström med personaL

  

  

  


Nyhetsbrev från barn- och ungdomsnämnden

Nyhetsbrev från barn- och ungdomsnämnden

Nämnden har haft två möten den 28/10 samt 25/11 ett litet urval av det som beslutats:

Klasser för barn med långsam inlärning

Nämnden beslutade att överföra dessa klasser från Kärrdalsskolan till Häggviksskolan med

motiveringen att elever i år 6-9 behöver gå i en skola där det finns jämnåriga elever i

"vanliga" klasser. (Kärrdalsskolan har endast F-5). De elever som idag går på Kärrdal och

som önskar fullfölja grundskolan där kommer att erbjudas den möjligheten.

Ny förskola i Häggvik

Kommunen hyr in nybyggda lokaler till förskola i Häggvik (precis vid Stinsen). Nämnden

beslutade att Linnés förskola får hyra dessa lokaler och utöka sin verksamhet med ytterligare

en enhet. Motiveringen är att Linné är en av kommunens populäraste förskolor som håller en

hög kvalitet och har god ekonomi.

Fritidsgårdspeng

Nämden fattade beslut om nytt resursfördelningssystem för fritidsgårdarna som ska ta större

hänsyn till antalet besökare på respektive fritidsgård.

Fritidshem för 10-12 åringar

Nämnden beslutade om förändringar som föreslås träda ikraft 1 juli nästa år (fullmäktige

beslutar om den nya taxan). Förslaget går ut på att erbjuda fritidsklubb för 10-12 åring med

en taxa som sätts inom ramen för maxtaxan, dvs i detta fall max 1% av hushållets inkomst.

Idag finns två olika verksamheter en inskriven som skolorna driver och en öppen som drivs av

fritidsgårdarna. Verksamheterna är relativt likartade till sin karaktär men taxorna ser helt olika

ut idag. Detta innebär att kostnaden för 10-12 års verksamheten blir max 420:- månad och

inkluderar mellanmål och lunch på loven (idag är alternativen 840:- mån inkl mellanmål och

lunch på loven om skolan driver verksamheten och 50:-/år i gårdskort exkl mellanmål och

lunch på loven ). Information om förändringen går ut så snart fullmäktige fattat beslut i

frågan.

Ekonomistyrning

Nämnden tog nya principer när det gäller ekonomistyrning av de egna kommunala enheterna

inom förskola och skola. Syftet är att säkerställa att åtgärder sätts in snabbt om en enhet

börjar visa på dåligt ekonomiskt resultat.

Trygghet och Studiero

En revidering av handlingsprogrammet antogs av nämnden. Den reviderade handlingsplanen

finns i sin helhet på kommunens hemsida.

Vill passa på att önska en God Jul och ett Gott Nytt År

Har du några frågor kring detta nyhetsbrev får du gärna höra av dig till mig.

Om du vill ha detta nyhetsbrev elektroniskt skicka mig ett mail

maria.stockhaus@politik.sollentuna.se

Med vänlig hälsning

Maria Stockhaus Ordf. i barn- och ungdomsnämnden


Läxhjälp

Hej alla elever och föräldrar!


Nästa termin har Norrvikens skola möjlighet att erbjuda eleverna läxhjälp på måndagar kl 14.45-18.00 samt onsdagar

15.00 - 18.00 i skolans matsal. Eleverna erbjuds också mellanmål till självkostnadspriset 15:- . Mellanmålet består av en smörgås och något att dricka.


För att vi skall kunna uppskatta hur många elever som kommer ber vi er att fylla i följande uppgifter. Är eleverna anmälda till läxhjälpen är det obligatorisk närvaro. Naturligtvis lämnar eleverna läxhjälpen när de är klara.

Lappen skall vara tillbaka på skolan senast torsdagen den 18/12-------------------------------------------------------------------------------------
Elevens namn____________________________________


Klass______


Önskar delta måndagar ___

                    

                      Onsdagar ___Önskar mellanmål ___Allergier ___________________________________________Målsmans underskrift_________________________________


JULKONSERTEN LÖRDAG 13 DEC KL. 15.00

PÅMINNELSEINFO ANG JULKONSERTEN LÖR  DEC KL 15.00

  

Hej!

  

Här kommer lite mer info inför Julkonserten!


När genrepet börjar så ska körerna vara på plats på scen, detta innebär att man inte kan komma till den tiden när man ska stå på scen utan man måste vara där tidigare. Man anmäler att man är där till den personal som är ansvarig för just den kören man är med i.

Samlingen är uppe i den tomma lokalen bredvid KappAhl. Där får man lägga sina kläder, bli avprickad och vara under tiden man inte är på scen.


Så här ser det ut:


Lågkör F-3 Genrep kl 14.25-14.40, anmäla sig senast  kl 14.05 till AnnLo & Tobbe

Tjejkör 4 & Killkör 4 Genrep kl 13.45-14.05, anmäla sig senast kl 13.30 till Raimo & Leif

Tjejkör 5 & Killkör 5 Genrep kl 13.10-13.40, anmäla sig senast kl 12.50 till Owe & Kicki

Kör 6-7 Genrep kl 14.00-14.20, anmäla sig senast 13.45 till Malin & Göran


OBS! Det är jätte viktigt att Lågkör F-3 eleverna och föräldrarna talar om att ni går efter julkonsertens slut. Bli avprickade av AnnLo/Tobbe.

  

Det kommer inte att vara några klisterlappar i olika färger utan ni ser nu på detta infoblad vilken personal som tillhör just din kör som du är med i.


Jag kommer inte att ha tid el kunna svara på frågor under genrepet och konserten, så ni får fråga personalen och de föräldrar som är med och hjälper till.


En vädjan till er föräldrar som har barn i Lågkör F-3, det vore bra om många av er kunde tänka er att vara med på Stinsen och hjälpa till med denna stora kör. Nästan alla barn på lågstadiet är med och det kan bli lite tufft för två personal. Så vi skulle verkligen behöva hjälp

med det.


Tillsist, det är också viktigt att man är schysst, uppför sig väl, inte springer omkring utan lyssnar på alla vuxna och tar eget ansvar för att allt kommer att gå så smidigt och bra som möjligt!


Det ska bli jätte kul och alla är väl förberedda! Vi ses på lör!


Hjärtliga hälsningar Monica, musiklärare

musicmonica@hotmail.com  mob 0739-423171


Info om julkonserten och luciatåg

  

JULKONSERT PÅ STINSEN

Lör 13 dec kl 15.00 2008

  

I år blir det för första gången för Norrvikens skola Julkonsert på Stinsen. Även denna gång med våra 8 körer, skolbandet och Föräldrakören. Vi tänkte bidra med julstämning från Adventstid till Nyår. Vi har legat i under hösten och hoppas nu på mycket publikJ

  

Det blir även denna gång "öppet genrep". Detta innebär att vem som helst kan komma och lyssna på oss under repetitionerna innan konserten kl 15.00. Jag har gjort i ordning ett schema för de olika körerna när de ska vara på plats. Det gäller att det följs och att alla vet exakt när de ska vara på scenen. Det finns inga minuter över för försening. Det är som vanligt ett tight genrep. Ta kontakt med personalen och de föräldrar som finns på Stinsen och anmäl att ni är där.

  

Genrep: (vara på scenen och gå igenom sina låtar)

12.50-13.05 Föräldrakören

13.10-13.40 Tjejkör 5 + Killkör 5

13.45-14.05 Tjejkör 4 + Killkör 4

14.00-14.20 Kör 6-7

14.25-14.40 Lågkör F-3

  

Som ni märker så går går Tjejkör + Killkör 5 och Kör 6-7´s reptider in i varandra. De ska sjunga en sång tillsammans så de måste vara på scen samtidigt under den låten.

  

Skolbandet kommer att vara med på i stort sätt alla låtar och måste vara på plats redan kl 12.00 för soundcheck. Ta med er pengar eller matsäck till lunch. Det blir en låmg dag för er J

  

Kl 14.50 ska alla körer vara beredda inför starten kl 15.00 på Julkonserten.

  

Klädsel för körerna och skolbandet:

Kör 6-7 - svart, glitter, tomteluva

Tjejkör 5 + Killkör 5 - se separat papper

Tjejkör 4 + Killkör 4 - rött och/eller vitt upptill, mörkt nertill

Lågkör F-3 - finkläder i rött, vitt, grönt, svart

Föräldrakören:

Skolbandet: Svart nertill, vit skjorta, slips

  

Mat:

Ni får ordna med mat hur ni vill. Antingen tar ni med er matsäck, tar med er pengar och äter på någon av Stinsens restauranger eller äter hemma. Ni ser hur schemat ser ut och det viktigaste är att ni håller tiderna. Vad ni göt däremellan är valfritt. Men ni måste alla ta eget ansvar, uppföra er schysst och inte springa omkring. Förhoppningsvis så kommer ni att ha möjlighet att vara i lokalen till vänster om KappAhl. Det finns inte så mycket ljus där nu, men de ska försöka ordna det till dess.

  

OBS!

Lyssna på de vuxna (föräldrar och personal) som är där och hjälper till med att allt ska flyta så bra som möjligt. Det kommer att finnas en ansvarig personal för varje kör som kommer att ge er en klisterlapp med körens färg (se repschemat), för att personalen ska veta vilken kör ni tillhör.

  

Det allra viktigaste att komma ihåg är att komma till Julkonserten och ha roligt. Sjung, spela och visa hur fantastiska och unika ni är på Norrvikens skola. Vi är väldigt stolta över er och som vanligt så är jag tvärsäker på att ni kommer att göra succé även i år.

  

Hör av er vid frågor:

Monicas nås på arb mob 0739-152375, priv mob 0739-423171

eller mejl musicmonica@hotmail.com

  

  

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

&

VÄL MÖTT PÅ STINSEN LÖR 13 DEC KL 15.00

  

  

  

  

  

  


Tema dagar måndag och tisdag 1 & 2 december

Temadagar v 49 mån-tis 1-2 dec för så 6-7

Tema: "Alla lika, alla olika" olika värderingsövningar i mentorsgrupper på måndag. Under tisdagen (2 dec) går vi på Armémuseet och avslutar med Julmarknaden i Gamla Stan. Eleverna skall komma överens med sina föräldrar om summa inför julmarknad.

Matsäck behövs på tisdag och eleverna kan äta den i Markenteriet på plan 2 i Armémuseet .

Eleverna börjar 9:00 slutar 15.00


Julklappar till barnen i Chernobyl

 

Var med och samla in julklappar till barnen i Tjernobyl!

Nu upprepar vi succén med insamlingen av julklappar till barnen i Tjernobylområdet I Ukraina. Förra året fick vi in 5200 saker som blev till mycket uppskattade julklappar till de barn i Ukraina som verkligen behöver denna form av uppmuntran.

  

Stinsens shoppingcenter, Barn och ungdomsnämnden i Sollentuna, Lions Club i Sollentuna, Pingstkyrkan i Sollentuna samt Skandinaviska Barnmissionen anordnar i december en insamling av julklappar i form av leksaker och hygienartiklar till barn i Tjernobyl. Insamlingen sker i Stinsens shoppingcenter under tiden 29 november - 23 december, där vi bygger upp vad som mycket väl kan vara en av Sveriges största tomtesäckar.

  

Alla är välkomna att komma med saker till julklappssäcken. Förra året kom enskilda personer, hela familjer, förskolor och skolor och lämnade sina bidrag till julklappsinsamlingen.


Vi hoppas och tror att ni ute på skolor och förskolor även i år vill initiera insamling inom era verksamheter och lämna gåvorna i den tomtesäck som finns i Stinsen.


De julklappar vi vill ha är

•·        Leksaker och mjukisdjur, nya och i skick som nya

•·        Hygienartiklar i form av tvål, schampo och liknande artiklar avsedda för barn.


Vi vill inte ha sakerna i inslagna paket. Orsaken till detta är att vi vid överlämnandet måste veta vad som finns i paketet. I Ukraina kommet gåvorna att göras om till julklappspaket speciellt anpassade för varje mottagare.


Transporten till Ukraina kostar en hel del. Vi hoppas få några företag som medverkar med sponsring. Vi kan emellertid alla hjälpa till. Om alla som lägger i en julklapp även lägger ett bidrag i den insamlingsbehållare som finns bredvid tomtesäcken så blir detta ett bra bidrag till transportkostnaden.


Har ni frågor kan ni vända er till

Thomas Ardenfors tel. 070-7997474, e-post thomas.ardenfors@tele2.se samt

Ulf Wester tel. 070-6391634, e-post ulf.wester@one.seBarn- och ungdomsnämnden, Stinsens Shoppingcenter, Skandinaviska Barnmissionen Pingstkyrkan i Sollentuna, Lions club


Nytt schema

Hej!

Efter höstlovet kommer samtliga elever att få ett nytt schema.

På måndag v45 efter lovet träffas vi kort i mentorsgrupperna för att gå igenom schemat med eleverna. Vi har lyssnat på synpunkter och förslag som har kommit ifrån eleverna kring schemat. Vi har också en bättre överblick över hur vi disponerat lokalerna på skolan och får nu en möjlighet att göra förändringar. Skolan får nu 2 stycken idrottshallar till förfogande. Vår avsikt är att schemat skall bli så bra som möjligt för samtliga berörda och att minimera antalet håltimmar.

Schemat är nu skapat i vårt schemaprogram och kommer därför att bli lättare att läsa av.

Ring gärna om ni har frågor heller synpunkter!

Med vänlig hälsning

                                   Carina Norberg


Information om huvudlöss

                                      Information om huvudlöss.

               Nu förekommer det fall av huvudlöss i skolan.

    Jag ber er därför kontrollera barnets hår och hårbotten.

Finkam/luskam samt förstoringsglas är två bra hjälpmedel.


Huvudlöss är vanligt bland barn. Tidigare trodde man att det berodde på dålig hygien, så är det inte. Snarare tvärt om - lusen trivs faktiskt bäst i rent hår.

                              Huvudlusen.

Lusen varierar i färg, 2-3 mm. lång platt insekt, utan vingar. Den kan varken hoppa eller flyga. Djuren lever på blod från hårrötterna och biter sig genom huden. Det är betten som kliar och irriterar. Lusen kan leva högst ett dygn utanför hårbotten. Lusäggen är gulvita och "klistras" fast på hårstråna, intill hårbotten. De kallas även gnetter. Äggen är mindre än 1mm. och svåra att upptäcka och att få bort. Löss sprids genom kontakt huvud- huvud.

                           Hur blir lössen så många?

Honlusen parar sig med en hanlus och därefter lägger hon 7-8 ägg/dag. Efter 8 dagar kläcks äggen och ut kommer löss. Efter 10 dagar parar sig honlusen igen och lägger nya ägg. Snabbt blir det många löss. En lus lever ca. 1 mån. i håret.

                                    Symtom.

Oftast orsakar huvudlöss klåda - men inte alltid.

                                  Luskamning.

Det kan vara svårt att upptäcka löss i håret. Undersök först huvudet efter lus och ägg. Leta noga med en tät kam, gärna en luskam. Det finns att köpa på apoteket. Titta särskilt noga i nacke och bakom öron, där äggen ofta sitter på hårstråna.

Kamma håret över ett vitt papper eller över en spegel så syns lössen tydligare.

Gör så här:

1. Börja kamma igenom bakhuvudet. Gör en lodrätt bena och kamma håret åt                        

    vardera sidan.

2. Gör en ny bena alldeles intill den första benan och fortsätt på så sätt kamma

    igenom håret, från sida till sida.

3. Kamma sedan igenom håret uppe på hjässan, noggrant, bena för bena till hela

    håret är genomkammat.

4. Fortsätt sedan kamma håret från pannan till nacken vågrätt och därefter       

    tillbaka igen från nacken till pannan.


                Egenvård/behadling.

På apoteket finns olika typer av receptfria lusmedel, som tar död på löss och ägg.

Du kan köpa och behandla själv. Det är mycket viktigt att följa bruksanvisningen,

och inte minst att fortsätta kamma dagligen, i 14 dagar, om du vill bli av med lössen! Döda ägg kan sitta kvar på hårstråna så det måste klippas bort ibland för att ägget ska försvinna helt.

Behandla alla i en familj som har löss samtidigt. Använd aldrig hårbalsam innan du ska shamponera mot löss. Då verkar lusmedlet sämre. Däremot kan gärna spraybalsam användas de dagar du ska kamma efter du använt lusmedlet, så att t.ex. ett långt hår lättare kan kammas.

Upprepa behandlingen efter 1 v. Då har de ägg som överlevt hunnit kläckas och en ny behandling tar död på de nykläckta lössen.

Man ska inte behandla i förebyggande syfte!  Då blir lössen resistenta mot lusmedlet.


                        Förebyggande.

Löss sprids lätt mellan barn. Det är därför viktigt att behandla om man upptäcker löss. Men även om alla i klassen ska undersökas hemma så är det bara den som har löss som ska behandlas.

Eftersom lusen bara överlever 1 dygn utanför hårbotten är det inte nödvändigt att städa huset, byta sängkläder och mössor mer än vanligt. Vi rekommenderar att eleverna inte byter huvudbonad med varandra och att man kan lägga barnets mössa och borste i frysen.

Om ni upptäcker att ert barn fått huvudlöss är det bra om ni informerar klasslärare eller mig, så vi kan gå ut med allmän information i rätt tid.


                             Viktigt!

Om ni upptäcker löss på ert barn måste en behandling/schamponering och efterföljande luskamning vara gjord innan barnet får gå till skolan.

Efter som det är vanligt att löss sprider sig i skolan kan vi även skicka hem barn som inte är behandlade, om lössen upptäcks i skolan.


Mer information finns på http://www.lusfri.nu/                     Tack för att gott samarbete!

                

                    Louise Arrighi, Skolsköterska


                  Rev.081103


Mentorsblogg för 7:1

Här kan man hitta information angående mentorsgrupp 7:1 på Norrvikens Skola.
Välkomna!
Marie Kabala-Rejment

Länkar till Norrvikens bloggar

Till höger kan man hitta länkar till alla bloggar för åk 7  på vår skola. Om du behöver information angående andra ämnen än engelska, det är bara att klicka på länkan. Lycka till!


English Year 6

Welcome to our new blog in English.
For more information please follow the link: English Year Six (to your right)

English Year 7

Welcome to our new blog in English.
For more information please follow the link: English Year Seven (to your right)

RSS 2.0